Byta bilglas

Stenskott, sprucken vindruta?
Har du haft inbrott eller blivit drabbad av skadegörelse?
Vi hjälper dig med byte av bilruta, oavsett fabrikat eller modell. Vi byter även glas i andra typer av fordon som traktorer, lastbilar, bussar, husvagnar m.m.

Självriskeliminering – byt nästa ruta gratis
Vid byte av vindruta ingår en självriskeliminerings försäkring. Det innebär att om du får ett nytt stenskott på vindrutan så byter du den gratis tack vare försäkringen (i första hand skall rutan lagas). Försäkringen gäller i en månad och när den tiden har gått får du en möjlighet att förlänga den till en kostnad av ca 300kr/år.

Trasig sidoruta eller bakruta?
När en sidoruta eller bakruta går sönder så går den i tusen bitar. Då vill man gärna ha den bytt så snart som möjligt. Många sido- och bakrutor finns på lager, men i de fall rutan är en beställningsvara kan man täcka provisoriskt med plexiglas. Vid dessa skador då det är akut och rutan är en beställningsvara skall man alltid kolla med försäkringsbolaget om de ersätter en provisorisk täckning, i annat fall får man kosta på det själv.

Kostnad för bilglas
Kostnaden är beroende på hur din skada ser ut, din försäkring och vilken bilruta som är skadad.

Stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning av bilens alla glas är något som försäkringsbolagen ibland kräver. Märkningen tar ungefär en halvtimme att utföra. Ring oss och boka tid!

Laga stenskott

Stenskottslagning kan göras om stenskottet är färskt, inte för stort och inga sprickor har löpt ut från stenskottet. Man lagar ett stenskott för att det inte skall spricka!

Har du nyligen fått ett stenskott?
Tejpa gärna stenskottet så fort du kan för att undvika att smuts och fukt tränger in i sprickan.

Zonindelning

Det är summan av defekterna och rutans totala skick som skall vara avgörande för om den skall bytas eller repareras. Se illustratration.

Zon A Reparation av stenskott upp till ∅ 10 mm

Zon B Reparation av skador upp till ∅ 15 mm

Zon C Reparation av skador upp till ∅ 25 mm

Zon D Reparation av skador upp till ∅ 40 mm

Zon B, C och D repareras ej när två skador ligger närmare än 100 mm.

Skadetyper som kan repareras (i synfältet i zon A max 10 mm)

Bivingar

Kombinationsbrott

Oxöga

Klöverblad

Stjärnbrott

Halvmåne

Kan man laga en gammal skada?
Det beror på hur stor skadan har hunnit bli och om det har börjat spricka. Gamla stenskott går ibland att laga, men man får räkna med att föroreningar som t.ex. spolarvätska och smuts kan ha trängt in och detta gör att lagningen blir mer synlig.
Ju tidigare du lagar skadan destå snyggare och starkare blir lagningen.

Hur går det till?
Med Glas-Weld Systems avancerade teknik repareras stenskott med en kombination av vakuum och tryck Vi har det senaste verktyget för att laga stenskott. Med högt vacumtryck sugs all luft ur stenskottet, sedan fylls hela stenskottet med lim, därefter härdas lagningen. Detta ger en kraftfull lagning som håller

Varför anlita ett auktoriserat bilglasmästeri?

Auktoriserat BilglasmästeriKompetens skapar trygghet. När vi behöver hjälp vänder vi oss till den som har bäst kompetens. Har vi problem med ögonen går vi till en ögonläkare. Är hunden hängig besöker vi veterinären. Går propparna stup i kvarten ringer vi elektrikern.
Behöver vi byta eller reparera vindrutan på bilen vänder vi oss också till den som har bäst kompetens – det auktoriserade bilglasmästeriet. Här vet vi att arbetet utförs av erfaren och specialutbildad personal. Att produktkvaliteten är den bästa samt att arbetet utförs fackmässigt och med garanti. Endast det auktoriserade bilglasmästeriet står för den så viktiga tryggheten och säkerheten.

Det finns drygt 300 auktoriserade bilglasmästerier över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Garantin gäller på samtliga, så du behöver inte vända om och åka hem om något händer på bilsemestern. Du får samma goda service var än i landet du befinner dig. I garantin ingår också möjligheten att få eventuella klagomål prövade i en objektiv kontrollinstans, Glasmästeribranschens nämnd för auktorisation av bilglasmästerier.
Auktorisationens syfte är att höja den allmänna kompetensnivån och säkerställa tillgången på yrkesskickliga glasmästeriföretag för bilrutemontage.

Vilket bilglasmästeri som helst får inte auktorisering av Glasmästeribranschen. Det ställs höga krav på de företag som önskar bli auktoriserade. Bland annat på erfarenhet och renommé, teknisk kompetens, maskiner och utrustning, lokaler, ekonomi, seriositet och företagsförsäkringar.

Auktorisationsnämnden lämnar auktorisation för ett år i taget. Om företaget inte längre uppfyller kraven återkallas auktorisationen.